Open mobiliteitsdata

Welkom bij open mobiliteitsdata. Op deze site vindt u open datasets rond het thema mobiliteit, zoals voertuig- en parkeerdata. Ook vindt u een overzicht van toepassingen die op basis van deze data zijn ontwikkeld. De data zijn gratis en zonder voorbehoud te gebruiken. Daarnaast worden via dit platform datasets van andere partijen in de mobiliteitsketen aangeboden.Verder treft u gebruikershandleidingen, tutorials en andere hulpmiddelen aan. De RDW nodigt iedereen uit om aan te geven aan welke datasets behoefte bestaat.

car
Open voertuigdata

Alle niet-gevoelige gegevens van het Nederlandse voertuigpark. Bestand wordt dagelijks geactualiseerd.

maplocation
Parkeergebieden Nederland

Alle openbare statische informatie over parkeergebieden en de bijbehorende tarieven van alle openbare parkeervoorzieningen van Nederlandse gemeenten

garage
Dynamische parkeergegevens

Overzicht van near real time beschikbaarheid van gemeentelijke en commerciële parkeerruimte. Verwijzing naar vindplaatsen.

news
Typegoedkeuring

De bij de RDW geregistreerde typegoedkeuringen. Let op! Niet alle datasets met onderwerp 'typegoedkeuring' worden getoond. Voor alle sets kan gekeken worden bij alle datasets.

openfolder
Alle datasets

Alle beschikbare opendatasets die de RDW via dit platform aanbiedt

news
Nieuws en evenementen

Nieuws over nieuwe datasets, API’s, toepassingen en evenementen

idea
Zelf een dataset voorstellen

Heb je zelf suggesties voor een dataset over mobiliteit? Laat het weten!

reply
Terugroepacties - Recall

Deze dataset geeft inzicht in alle bij RDW geregistreerde terugroepacties