Voertuigen met brandstoffen per postcode.


Er is een toenemende vraag naar deze informatie, maar vanwege de AVG mag dat niet zondermeer worden verstrekt. Daarom is gekozen om een tabel beschikbaar te stellen met postcode, voertuigsoort, brandstof, extern oplaadbaar indicator en de aantallen.
Onderstaand overzicht laat allereerst van elke numerieke postcode zien welke voertuigsoort(en) op die postcode staat/staan geregistreerd. Daarbij is per voertuigsoort een onderverdeling gemaakt naar brandstofsoort(en). In het bijzonder voor gedeeltelijk elektrische voertuigen (hybrides) is tot slot ook een onderverdeling naar wel of niet extern oplaadbaar (stekkeraansluiting) opgenomen. Van elke onderverdeelde voertuigsoort wordt aansluitend het geregistreerde aantal getoond.
Aangezien traceerbaarheid van de verblijfslocatie van specifieke voertuigen onwenselijk is, toont het overzicht alleen aantallen van 10 geregistreerde voertuigen en meer. Staan er van een bepaalde onderverdeelde voertuigsoort minder dan 10 exemplaren op een postcode geregistreerd dan is dit aantal niet zichtbaar. Het gevolg hiervan is dat het overzicht geen volledige afspiegeling van het Nederlandse wagenpark is.